Onko Unie, o. p. s.

Onko Unie, o. p. s. byla založena v roce 2011 jako platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.

Co to znamená konkrétně?

ONKO Unie se zaměřuje na onkologická onemocnění ženských orgánů. V roce 2016 realizovala celorepublikové dotazníkové šetření mezi pacientkami s karcinomem prsu s cílem zjistit co nejvíce informací o postojích těchto žen k nemoci a léčbě, ale také o jejich potřebách, přáních a kvalitě komunikace s jejich rodinou a okolím v průběhu onemocnění. K poslednímu červnu se do průzkumu zapojilo celkem pět onkologických pracovišť z celé České republiky a své odpovědi poskytlo 219 žen. Na základě zpracování získaných odpovědí se ONKO Unie rozhodla zaměřit své další úsilí na problematiku metastatického karcinomu prsu, ve které spatřuje největší rezervy. Tak vznikla edukativní kampaň „NEJSEM na odpis“.

Ke stažení

„Hodně mi pomáhají děti a manžel, nejlepší kamarádka, procházky přírodou s naším psem a kurz keramiky, na který jsem se konečně rozhodla přihlásit. V září to bude pět let a zatím se daří mít metastázy pod kontrolou.“

Simona, 51 let